'Ofiof Se Rere La Hainoaga*

Tune: Rakitefurisia ma Eatoso

 1. 'Ofiof se rere la hainoaga
  Kokoan ta siriena 'e rere la la'an
  Saghan ta pae ma ouou ka huaha'a
  'Eatoso 'ea ia ne ta' ma la'ana

 2. Chorus
  Paesio ma soroi'ak 'on 'ia ne la
  A'se vai rua se 'umea fu mafamafa
  Han te ohsio ma tokana 'e fal
  Haghag sio 'e lagi han te' kop la mamaf

 3. Tuk sio sae 'efu ma maior-toto
  Pusio 'e lagi, 'of ma kap se 'on foro
  Huram sui a'ofiag ne 'ora noho
  Rakitefurusia ma 'Eatoso

*Same lyrics as "Rakitefuosio Ma 'Eatoso"