'U'u Faka Fana Se Tuktuk Ne Kava

 1. 'U'u faka fana se tuktuk ne kava
  Mofmanu kava tae la kamat
  Pae fak gagaj-sio 'au ma sua mak
  'E pogi hula a'helava

 2. Chorus
  Isa-lei 'ena kava
  Te'isi ko kainaga
  Te fak gagaja ne 'os kaumane'aga
  Gagaj 'e te'u ne ava
  'Oan 'ia ma kaha
  Ma fusio la mak
  Hainoag sio la la'a
  Ka 'eam asoha te ka

 3. O..o..o pome ta totog ka se 'on paja
  Ae la a'hanisi ka gou la ho' la
  Nono ma gou la' fake se ura-vatavata
  Sukusukumur fak motoka

 4. Ip fak gagaja ne kaumane'aga
  Ip mi'a rama gagaj ka jio lal
  Foro sagasaga a'helava ka fakag
  'Imoa ko fate ka se masrag